• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

یگانه (تجربیات دیدن)

سلام به همه ی دوستان عزیزم

من یگانه هستم

مسافر کشتی ۴۲۹ کرمانشاه

امروز این کشتی به ساحل رسید

اما سفر زندگی من تازه شروع شده و من تازه متولد شدم

و حالا خیلی خیلی خوبم

من همه دوستانی که در این دوره شرکت نکردند تقاضا میکنم که در این دوره باشند

زندگی و عشق و محبت و صمیمیت و همه ی حس های خوب رو لمس کنند

من برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم

و میگم دوستتون دارم

و عشق باشید