• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نگار عطاریان (تجربیات دیدن)

این تمرین برای من حکم یک ارام بخش و کلید راه داشت من ادم بسیار درونگرا هستم و خیلی وقتها احساساتم به زبون به صورت شفاف بیان نمی کنم و بیشتر با عملم محبت خودم ابراز می کنم

خیلی وقت ها تو زندگی دچار یک سوال شده بودم اینکه چرا حضور و محبت من دیده نمی شه و تبدیل به وظیفه شده و احساسات و قابلیت ها درون من هیچگاه دیده نمی شود و حس ترس از تنهایی درونم را بیشتر و بیشتر می کرد و باعث می شد بعد از مدتی رابطه با طرف مقابل کم کمرنگ تر کنم

این شیوه اشتباه وقتی نتیجه منفی به صورت پررنگ نشون داد که به دلیل هدفم مجبور به جدایی از خانواده و عزیمت به تهران شدم و به خاطر درس از پیش زمینه های ذهنی به ادمی بی زنجیر و بدون هدف تبدیل شدم ولی در 27 تیر در امواج پر تلاطم فکری خودم با کشتی نوید بخشی اشنا شدم که دستم را گرفت و به من یاد داد سهیم شدن با شریک شدن متفاوت است به دیگران با تمام وجود به هیچ توقعی عشق بورز ببین تا نبینی چطور می توانی دیده شوی