چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نگار عطاریان (تجربیات دیدن)

این تمرین برای من حکم یک ارام بخش و کلید راه داشت من ادم بسیار درونگرا هستم و خیلی وقتها احساساتم به زبون به صورت شفاف بیان نمی کنم و بیشتر با عملم محبت خودم ابراز می کنم

خیلی وقت ها تو زندگی دچار یک سوال شده بودم اینکه چرا حضور و محبت من دیده نمی شه و تبدیل به وظیفه شده و احساسات و قابلیت ها درون من هیچگاه دیده نمی شود و حس ترس از تنهایی درونم را بیشتر و بیشتر می کرد و باعث می شد بعد از مدتی رابطه با طرف مقابل کم کمرنگ تر کنم

این شیوه اشتباه وقتی نتیجه منفی به صورت پررنگ نشون داد که به دلیل هدفم مجبور به جدایی از خانواده و عزیمت به تهران شدم و به خاطر درس از پیش زمینه های ذهنی به ادمی بی زنجیر و بدون هدف تبدیل شدم ولی در 27 تیر در امواج پر تلاطم فکری خودم با کشتی نوید بخشی اشنا شدم که دستم را گرفت و به من یاد داد سهیم شدن با شریک شدن متفاوت است به دیگران با تمام وجود به هیچ توقعی عشق بورز ببین تا نبینی چطور می توانی دیده شوی