• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

منصوره تابنده (تجربیات براکا)

دوستان شبتون بخیر منم میخوام سهیم بشم .

باور کنید یک هفته گذشته یه جور عجیبی شناور بودم غرق فکر درمورد مطالب جذاب وشنیدی که از کوروش عزیزشنیدم

تو هفته گذشته سه شنبه عصر بود که درمورد یه موضوعی که مسولیتش بامن هست خبر بسیار بدی شنیدم وباید بود برای رضایت اطرافیان حلش کنم بقدری آرام وبدون فشار ت قلب مساله رفتم که خودم الان موندم حیران که آیا این منم که دارم درکمال آرامش با این مساله برخورد میکنم؟؟؟.

باور کنید هیچ کدوم از مراسم متد براکارو هم اجرا نکردم بطورخاص ولی درکل تونستم به راحتی وتمرکز برآرامش بامسائلم برخورد کنم ممنون از کوروش عزیز به امید اینکه موفق شم ودر کلاسهای دیگر این استاد بزرگ ودانشمند شرکت کنم.