چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نجمه (تجربیات براکا)

سلام خدمت دوستان و عزيزان، و خدمت استاد عزيزم ، يک چيزى خيلى منو ازار ميده كه همسرم افكار منفى زياد در ذهنش ميپرورانه ، منم كه اين كلاسها رو رفتم و از قبل هم زمينه اى داشتم اصلا منفى گرا نیستم، ولى از اين موضوع كه او همچنان در هر موردى و يا رفتارى از ديگران براى خودش معنا ميكنه و قضاوت ميكنه خيلى رنج ميبرم ، و ازش دورى ميكنم ، نميخام كنارش بشينم و صحبت كنيم .خودشم متوجه شده وشكايت هم ميكنه . براكا انجام ميدم و اون نيروى كه احساس ميكنم منو سنگين كرده بيرون ميكنم .ولى بازم از اين موضوع ناراضى هستم و نميتونم باهاش كنار بيام.   قلب مهربونى داره ولى خيلى افكار منفى رو در خودش ميپرورانه ، و احساس ميكنه كه خيلى ميفهمه و من ميبينم كه خيلى خودشو اذيت ميكنه ولى خودش نميفهمه ، او ن ارامش در درونش نيست، منم كه احساس ارامش ميكنم و رضايت ، در كنار اين رفتارها ي جورايى به هم ميزيزم