• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

نجمه (تجربیات براکا)

سلام خدمت دوستان و عزيزان، و خدمت استاد عزيزم ، يک چيزى خيلى منو ازار ميده كه همسرم افكار منفى زياد در ذهنش ميپرورانه ، منم كه اين كلاسها رو رفتم و از قبل هم زمينه اى داشتم اصلا منفى گرا نیستم، ولى از اين موضوع كه او همچنان در هر موردى و يا رفتارى از ديگران براى خودش معنا ميكنه و قضاوت ميكنه خيلى رنج ميبرم ، و ازش دورى ميكنم ، نميخام كنارش بشينم و صحبت كنيم .خودشم متوجه شده وشكايت هم ميكنه . براكا انجام ميدم و اون نيروى كه احساس ميكنم منو سنگين كرده بيرون ميكنم .ولى بازم از اين موضوع ناراضى هستم و نميتونم باهاش كنار بيام.   قلب مهربونى داره ولى خيلى افكار منفى رو در خودش ميپرورانه ، و احساس ميكنه كه خيلى ميفهمه و من ميبينم كه خيلى خودشو اذيت ميكنه ولى خودش نميفهمه ، او ن ارامش در درونش نيست، منم كه احساس ارامش ميكنم و رضايت ، در كنار اين رفتارها ي جورايى به هم ميزيزم