چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آتوسا (تجربیات دیدن)

تنها راهنمایی کوچیکی که فقط میتونم به دوستان عزیز بکنم به عنوان یک شرکت کننده دوره دیدن اینه که این سفر ۴روزه با این کشتی و در حضور این استادان واقعا بزرگ راهی هست به سفر کردن در درون وجود خود انسان برای بهتر شناختن خودش،من یکی خودم به نوبه تا قبل از رفتن به این کلاس ها همش به خودم میگفتم من که مشکلی ندارم چرا برم وقتم و پولم و هزینه بکنم تو کلاس ،اما وقتی که سوار برکشتی دیدن شدم و زندگی رو اونجوری که در واقعیت هست نه اونجوری که من فکر میکردم دیدم،فهمیدم بزرگترین لطف خدا تو زندگیم بوده که این معجزه رخ داد که من در خودم سفر کنم والان یه نوزاد از مادر متولد شده کاپیتان کشتی زندگیم هستم اونجوری که هست نه اونجوری که فکر میکردم