• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

آتوسا (تجربیات دیدن)

تنها راهنمایی کوچیکی که فقط میتونم به دوستان عزیز بکنم به عنوان یک شرکت کننده دوره دیدن اینه که این سفر ۴روزه با این کشتی و در حضور این استادان واقعا بزرگ راهی هست به سفر کردن در درون وجود خود انسان برای بهتر شناختن خودش،من یکی خودم به نوبه تا قبل از رفتن به این کلاس ها همش به خودم میگفتم من که مشکلی ندارم چرا برم وقتم و پولم و هزینه بکنم تو کلاس ،اما وقتی که سوار برکشتی دیدن شدم و زندگی رو اونجوری که در واقعیت هست نه اونجوری که من فکر میکردم دیدم،فهمیدم بزرگترین لطف خدا تو زندگیم بوده که این معجزه رخ داد که من در خودم سفر کنم والان یه نوزاد از مادر متولد شده کاپیتان کشتی زندگیم هستم اونجوری که هست نه اونجوری که فکر میکردم