چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فرناز (تجربیات براکا)

آنقدر رها سازي انجام دادم ،اونقدر توي براكا ازادي لذت بخش بود

كه يكي از بزرگترين وابستگي هاي زندگيم ،٦ساله زندگيم ،٦سال بايد بودنش رو از دست دادم

من ديروز كارم با سرم و امپول و...كشيد ٢شب نتونستم بخوابم تا حد مرگ بودم اصلا از دو سه روز قبل يادم نيس روي زمين نبودم

همه اينا رو از چشم براكا ميبينم

توي اين روزا خيلي بد و بيراه به براكا گفتم توي اون درد وحشتناك توي اون از دست دادن وابستگي توي اون ترس ،نميتونستم تمرين براكارو حتي انجام بدم

بزرگترين ترس زندگيم رو گذروندم

بدترين روزهاي زندگيم اين چند وقته تا حدودي الانم حالم همونه

تا الان از براكا و ازادي متنفر شده بودم

ولي الان اينارو دردهايي ميدونم براي رهايي براي لمس ازادي ، همش يك اتفاق بود حتي از دست هم ندادم فقط ترس بود فقط ترس

چرا هستي به زور ميخواد ازادم كنه؟من تو اين شرايط نميتونم براكا رو انجام بدم ،كمكم كنيد.