• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فرناز (تجربیات براکا)

آنقدر رها سازي انجام دادم ،اونقدر توي براكا ازادي لذت بخش بود

كه يكي از بزرگترين وابستگي هاي زندگيم ،٦ساله زندگيم ،٦سال بايد بودنش رو از دست دادم

من ديروز كارم با سرم و امپول و...كشيد ٢شب نتونستم بخوابم تا حد مرگ بودم اصلا از دو سه روز قبل يادم نيس روي زمين نبودم

همه اينا رو از چشم براكا ميبينم

توي اين روزا خيلي بد و بيراه به براكا گفتم توي اون درد وحشتناك توي اون از دست دادن وابستگي توي اون ترس ،نميتونستم تمرين براكارو حتي انجام بدم

بزرگترين ترس زندگيم رو گذروندم

بدترين روزهاي زندگيم اين چند وقته تا حدودي الانم حالم همونه

تا الان از براكا و ازادي متنفر شده بودم

ولي الان اينارو دردهايي ميدونم براي رهايي براي لمس ازادي ، همش يك اتفاق بود حتي از دست هم ندادم فقط ترس بود فقط ترس

چرا هستي به زور ميخواد ازادم كنه؟من تو اين شرايط نميتونم براكا رو انجام بدم ،كمكم كنيد.