چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آذر (تجربیات دانستن)

متوجه شدم برای چه چیز های بچه گانه و پیش پا افتاده خودم رو سر زنش کردم و

غمگین شدم حتی اگر اون اتفاقات در زمان خودشون ناراحت کننده

بودند بدوش کشیدن اونا بعد از گذشت سالها بیهوده است.