• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نرگس (تجربیات براکا)

درود بر شما

 

در تمرین کشف "اینجای ذهن"

طبق دستور کوروش عزیز

می تونید هر منظرهء غیر شخصی رو ..

برای مرکز انتخاب کنید

و وقتی اینگونه بودن رو باهاش کار کنید .

خود به خود ، ملکه ذهن ميشه

و شما به آسونی می تونید مدیریت ذهنتون رو بدست بگیرید

و استاد زندگیتون بشید

و البته تاکید شما بر ...

شخصی نشدن این تصاویر

و نداشتن تلاشی بیهوده ...

دلیل بر هوشیاری فوق العادهء شماست .

این شکل جدید بودنتون مبارک