چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نرگس (تجربیات براکا)

درود بر شما

 

در تمرین کشف "اینجای ذهن"

طبق دستور کوروش عزیز

می تونید هر منظرهء غیر شخصی رو ..

برای مرکز انتخاب کنید

و وقتی اینگونه بودن رو باهاش کار کنید .

خود به خود ، ملکه ذهن ميشه

و شما به آسونی می تونید مدیریت ذهنتون رو بدست بگیرید

و استاد زندگیتون بشید

و البته تاکید شما بر ...

شخصی نشدن این تصاویر

و نداشتن تلاشی بیهوده ...

دلیل بر هوشیاری فوق العادهء شماست .

این شکل جدید بودنتون مبارک