چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ژینوس

افسانه جان خودت رو وقف ما کردی

ما که فراموش کرده بودیم از کجا امدیم و به کجا می خوام بریم

خودت و فرزندانت و زندگیتو صمیمانه برای شاگردانت در مکتب عشق گذاشتی

شرمنده ام استادم، شرمنده اگر روزی نتوانم دروسم را با تمامیت اجرا کنم. شرمنده ات می مانم ای زیباترین فرشته آسمانی اگه روزی برسد و من انسانیت و مهروزی را با تمام وجودم اجرا نکنم

فیلم تولدت را نگاه کردم و با دستانم عاجزانه از خداوند خواستار سلامتی شما و فرزندان و خانواده کلام زنده شدم و اینکه نفس بکشم در فضایی که مملو عشق باشه .

دوستت دارم تا خون در رگها دارم