• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ژینوس

افسانه جان خودت رو وقف ما کردی

ما که فراموش کرده بودیم از کجا امدیم و به کجا می خوام بریم

خودت و فرزندانت و زندگیتو صمیمانه برای شاگردانت در مکتب عشق گذاشتی

شرمنده ام استادم، شرمنده اگر روزی نتوانم دروسم را با تمامیت اجرا کنم. شرمنده ات می مانم ای زیباترین فرشته آسمانی اگه روزی برسد و من انسانیت و مهروزی را با تمام وجودم اجرا نکنم

فیلم تولدت را نگاه کردم و با دستانم عاجزانه از خداوند خواستار سلامتی شما و فرزندان و خانواده کلام زنده شدم و اینکه نفس بکشم در فضایی که مملو عشق باشه .

دوستت دارم تا خون در رگها دارم