چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ابراهیم زاده

افسانه جون من بخاطر مشكلي كه داشتم قبل از اومدن به كلام زنده، پيش مشاورهاي زيادي رفته بودم

اكثرشون آدمهايي بودند كه دوست داشتند كه مراجع باهاشون راحت باشه تا بتونند باهاش همدلي كنند

اما خودشون يه ديوار نامرئي براي حفظ حريم شخصي شون دورشون بود

بعدها فهميدم منشوري نانوشته بين مراجع و درمانگر هست كه درمانگر هيچ چيزش رو با مراجع سهيم نخواهد شد

نه اوقات شخصي، نه علايق نه شادي نه عشق و. نه...

اما اين سهيم كردنهاي ما در شاديهاي و عشق زندگيتون زيباترين منشور نانوشته ي كلام زنده ست