چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نسرین بارانی

افسانه جان استاد عزیزم ،،استاد عشق ،،وجودت برایمان نعمتی است ،،،رحمتی است ،،،

باران عشقت زندگی کویری مارا ابیاری کرد ،،،وبه برکت وجودت ،،،عشق درجان ما ،،،درخانه ما جان گرفت ،،،

استاد عزیز،،دوستت دارم