• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نسرین بارانی

افسانه جان استاد عزیزم ،،استاد عشق ،،وجودت برایمان نعمتی است ،،،رحمتی است ،،،

باران عشقت زندگی کویری مارا ابیاری کرد ،،،وبه برکت وجودت ،،،عشق درجان ما ،،،درخانه ما جان گرفت ،،،

استاد عزیز،،دوستت دارم