چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

الهام

آخرین باری که حس خوشبختی داشتم و تموم وجودم پراز ارامش بود لحظه ای بود که اومدم برای جشن شب اخر کشتی 399مشهد

وقتی دیدم برادرم غرق در ارامش شده وقتی دیدم چقدر سبک شده چقدر ارومه یه حس خوبی. تموم وجودمو پر کرد دکتر مقداد عزیز مقابلش ایستاده بود و با هدیه یک گل چشماشو باز کرد....

خیلی خوشبختم که عزیزترین فرد زندگیم به ارامش و عشق رسید

دیدن افسانه مهربان و بغل گرفتن صبای دوستداشتنی و سایر حامی ها و دوستان ..

عاشق همتونم