• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

الهام

آخرین باری که حس خوشبختی داشتم و تموم وجودم پراز ارامش بود لحظه ای بود که اومدم برای جشن شب اخر کشتی 399مشهد

وقتی دیدم برادرم غرق در ارامش شده وقتی دیدم چقدر سبک شده چقدر ارومه یه حس خوبی. تموم وجودمو پر کرد دکتر مقداد عزیز مقابلش ایستاده بود و با هدیه یک گل چشماشو باز کرد....

خیلی خوشبختم که عزیزترین فرد زندگیم به ارامش و عشق رسید

دیدن افسانه مهربان و بغل گرفتن صبای دوستداشتنی و سایر حامی ها و دوستان ..

عاشق همتونم