چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فرشته

خدارو شکر من همیشه احساس خوشبختی داشتم بخاطر پدر و مادر و خانواده خوبم.

بخاطر آدمای خوبی که همیشه سرراهم قرار گرفتن....

وقتی توی بیمارستان مریضارو میبینم بخاطر سلامتی که خدا بهم داده احساس خوشبختی میکنم.

وقتی درد آدمارو کم میکنم و میتونم بهشون کمک کنم چه جسمی و چه روحی احساس خوشبختی میکنم....

هفته قبل که دوره براکارو تجربه کردم حس خیلی خوبی دارم چون احساس کردم توی راه درست هستم و مخصوصا وقتی فهمیدم در تمام این سالها فقط 5 بار برگزار شده احساس کردم که انتخاب شدم و....

و همه اینا خوشبختیه که بخاطرشون ممنون خدا و همگی اساتید و آدمای دور و برم هستم

عشق برای شما همه هم سیاره ای های عزیز و دوست داشتنی خودم