• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فریبا رحمتی

سلام

خواستم باهاتون سهيم بشم...

دوره ي براكا براي من خيلي خوب بود

هم از بيرون خودم رو ديدم هم درونم رو شناختم

شناختم كه خاليايي دارم با ارزش كه جاي ورود اغيار و أفكار نيست

تو دوره متوجه شدم چه سنسورهايي از من مشكل داره

مشكل تأييد نشدن و ناامني از دوست نداشته شدن

البته از كساني كه باعث شدن ببينمش ممنونم

اونها با رفتارشون باعث شدن من براكا رو انتخاب كنم

قسمت اصلي سهيم شدن من...

اصلأ از اول من ادم عضو شدن تو گروه هاي چت تلگرامي و دوستانه نبودم

ممنونم از كساني كه با بهانه من رو پس زدن

يادم دادن كه ميتوني اري به وجود باشي اما اري به نقش نباشي و اينكه ديدم كسي كه سايه ي منه درد ميكشه و من از اينكه اون درد ميكشيد ناراحت بودم

براكا بركت زيادي تا همين لحظه برام داشته چرا كه فهميدم من بي نظيرم و من منحصر به فرد خودمم و فقط از من يك نفر هست كه فريباست وشناخت اينكه تأييد بايد از خودم باشه.

 

امروز فكر ميكردم من بدون براكا تا حالا چطوري زندگي كردم اصلأ اينكه اينهمه فكر رو در اينجا قرار ميدادم

چرا منفجر نشدم

 

خوشحالم كه مدام در تمرينم و ناخواسته به چالش كشيده ميشم تا استاد زندگي بشم

خواستم باهاتون سهيم بشم:

تأييد ديگران يا عدم تأييد اونها براتون ١٠٠٪‏ مهم و اهميت زندگيتون نباشه

به قول دون ميگوئل روييز : هيچ چيز را به خود نگيريد.

و...

عشق و بركت براتون

براكا باشيد.

فريبا