چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

شیوا

دوست داشتن تو ( استاد عشقم ❤️)

 نه باید است و نه اجبار و نه حتی اختیار

 دوست داشتن تو هماهنگی و رقص با هستی است

دعوت است دعوت به دلسپردگی از جنس نور و شعر و شعور و آگاهی

تو را سپاس بخاطر بودنت لبخندت طنین روحنواز آوایت خودت خودت خودت