• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فرزانه اژدرزاده

سلام دوستان وهمراهان عزیز

میخواستم از حال و هوای خودم بعد از اتمام دوره بگم

من واقعا شدم يه آدم دیگه آرامشو در خودم احساس میکنم خوابم خیلی خوب شده یه مدت کابوس میدیدم وسواسای ذهنیه بدی داشتم باخودم خیلی در جنگ بودم دلشوره امونمو بریده بود جوری که دکتر قرصای آرامش بخش بهم داده بود.

در ظاهر خیلی آرامش خودمو حفظ میکردم ولی توی وجودم بخاطر گذشته هام در طغیان بودم. بخشش بعضی آدمارو نمیپذیرفتم میگفتم کینه ای نیستم و نقابشو روی خودم گذاشته بودم که کینه ای ندارم .

خیلی در جنگ بودم ولی داقعا بی اغراق بگم الان آرامشو توی جای جای زندگیم حس میکنم زمین بازیمو خیلی خوب میچینم خیلی چیزا بدونه هیچ جنگیدنی به سمتم میاد. آشفتگیه دهنیم خوب شده همه چیزو خوب میبینم بد و خوب نمیکنم. واقعا میبینم بیرون همون بیرونه قبلیه مشکلات همونه ولی من وقتی که یاد گرفتم نه بگم ودر مقابلش نه هم بشنوم انگار دیگه از آزار دادنه خودم دست بر داشتم ومیبینم وارد دنیای تازه ای از دیدن شدم واین تغییرات عمده واساسی رو مدیونه شما اساتید وهمراهان عزیزم هستم ودست شما عزیزان و دوستانم را میبوسم وسر تعظیم به درگاه خداوند فرود میاورم برای این همه خوبیها.

عاشق تک تکتونم.