چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فرزانه اژدرزاده

سلام دوستان وهمراهان عزیز

میخواستم از حال و هوای خودم بعد از اتمام دوره بگم

من واقعا شدم يه آدم دیگه آرامشو در خودم احساس میکنم خوابم خیلی خوب شده یه مدت کابوس میدیدم وسواسای ذهنیه بدی داشتم باخودم خیلی در جنگ بودم دلشوره امونمو بریده بود جوری که دکتر قرصای آرامش بخش بهم داده بود.

در ظاهر خیلی آرامش خودمو حفظ میکردم ولی توی وجودم بخاطر گذشته هام در طغیان بودم. بخشش بعضی آدمارو نمیپذیرفتم میگفتم کینه ای نیستم و نقابشو روی خودم گذاشته بودم که کینه ای ندارم .

خیلی در جنگ بودم ولی داقعا بی اغراق بگم الان آرامشو توی جای جای زندگیم حس میکنم زمین بازیمو خیلی خوب میچینم خیلی چیزا بدونه هیچ جنگیدنی به سمتم میاد. آشفتگیه دهنیم خوب شده همه چیزو خوب میبینم بد و خوب نمیکنم. واقعا میبینم بیرون همون بیرونه قبلیه مشکلات همونه ولی من وقتی که یاد گرفتم نه بگم ودر مقابلش نه هم بشنوم انگار دیگه از آزار دادنه خودم دست بر داشتم ومیبینم وارد دنیای تازه ای از دیدن شدم واین تغییرات عمده واساسی رو مدیونه شما اساتید وهمراهان عزیزم هستم ودست شما عزیزان و دوستانم را میبوسم وسر تعظیم به درگاه خداوند فرود میاورم برای این همه خوبیها.

عاشق تک تکتونم.