• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

آذر

سلام

سهیم میشم با شما دوستان تغییرات خودم رو بعد از دوره دیدن و براکا که چقدر شکرگزار نعمت هایی هستم که دارم و پایان دادم به گفتن چرا من ؟

هر اتفاقی درسی شده . غم و ناراحتی هست ولی آگاه هستم به دردها و انتخاب من شادی هست با وجود مشکلات .

اینکه بعد از دوره دیدن یاد گرفتم مچ خودم رو بگیرم و درک کنم کجا اشتباه از من بوده و مسئولانه در پي اصلاح اونا باشم برای من نعمت بزرگيه .

ممنون از استادان گرامی مربیان و ادمين های عزیز و تمامی دوستان که روزانه سهیم شدنهای اونا رو می خونم و شریک غم و شادی اونا میشم.