چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ثنا

دوست دارم باهاتون سهیم بشم دوستان بهتر از جانم

من از سردردهای میگرنی بدی در رنج بودم گاهی روزها از کار و زندگی می افتادم و توان کارکردن از من گرفته میشد. چه ساعتهایی ک از وسط مهمونی به خانه برمیگشتم وبه دنبال پناهی برای اروم کردن سردردهای رنج آورم

قرص پشت قرص میخوردم اما فایده ای نداشت و روزها و ساعتها ولحظه هایی بودن ک به من حروم میشدن.

گاهی چند روز خودمو تو خونه زندانی میکردم تا شاید این درد منو رها کنه اما فایده ای نداشت ودقیقا سه چهار روز گرفتارش بودم

بعد کلاس دیدن گفتم شاید با تغییر دیدگاهم نسبت به مسائل زندگیم دیگه اثری از این سردردها نباشه اما باز میومدن و هر بار دردناکتر و شدیدتر ....

اما الان خوشحالم خیلی خوشحال ازاینکه بهتون بگم که دقیقا از بعد از کلاس دانستن بدون اینک کار خاصی انجام داده باشم و یا قرصی خورده باشم اثری از این سردردهای وحشتناک در من نیست.

نمیدونم چه اتفاقی افتاد، نمیدونم چی شده فقط میدونم خوبم انگار تا حالا سردرد میگرنی را تجربه نکردم

شاید چون با خودم به صلح رسیدم شاید این سردردها نشون از بی توجهی و دوست نداشتن نسبت به خودم بوده.

نمیدونم فقط خداروشکر میکنم هزاران هزار بار و دست تک تک شما اساتید زندگی خودمو میبوسم ک منو ازین رنج طاقت فرسا رها کردین

عاشقتونم و سپاسگزارم