• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ثنا

دوست دارم باهاتون سهیم بشم دوستان بهتر از جانم

من از سردردهای میگرنی بدی در رنج بودم گاهی روزها از کار و زندگی می افتادم و توان کارکردن از من گرفته میشد. چه ساعتهایی ک از وسط مهمونی به خانه برمیگشتم وبه دنبال پناهی برای اروم کردن سردردهای رنج آورم

قرص پشت قرص میخوردم اما فایده ای نداشت و روزها و ساعتها ولحظه هایی بودن ک به من حروم میشدن.

گاهی چند روز خودمو تو خونه زندانی میکردم تا شاید این درد منو رها کنه اما فایده ای نداشت ودقیقا سه چهار روز گرفتارش بودم

بعد کلاس دیدن گفتم شاید با تغییر دیدگاهم نسبت به مسائل زندگیم دیگه اثری از این سردردها نباشه اما باز میومدن و هر بار دردناکتر و شدیدتر ....

اما الان خوشحالم خیلی خوشحال ازاینکه بهتون بگم که دقیقا از بعد از کلاس دانستن بدون اینک کار خاصی انجام داده باشم و یا قرصی خورده باشم اثری از این سردردهای وحشتناک در من نیست.

نمیدونم چه اتفاقی افتاد، نمیدونم چی شده فقط میدونم خوبم انگار تا حالا سردرد میگرنی را تجربه نکردم

شاید چون با خودم به صلح رسیدم شاید این سردردها نشون از بی توجهی و دوست نداشتن نسبت به خودم بوده.

نمیدونم فقط خداروشکر میکنم هزاران هزار بار و دست تک تک شما اساتید زندگی خودمو میبوسم ک منو ازین رنج طاقت فرسا رها کردین

عاشقتونم و سپاسگزارم