چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مهری

استاد عزیزم

هر جمعه

تکرار میکنم بازی عاشقانه و با تمام وجود پنج و هدیه کردم و هدیه میکنم به هر آنچه که مخلوق معشوقمه

استاد یادم همیشه خواهد ماند که چگونه برایم درس استادی را تدریس کردی

استاد

استادان زیادی داشتم

ولی عاشقانه تدریس کردن گونه ی دیگری ست

استاد همیشه عاشقت خواهم ماند

ولی تنها میدانم نمیتوانم آنچنان که شایسته ی تقدیر از،شماست را به جای آوردم

استاد دوستت دارم