• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آنچه درباره ما می گویند ...

اکرم نقابی

افسانه جاااااااااااااانم....

با وجودی اینکه عمر صدو بیست ساله رو دوست دارم.

ولی از صمیممممم قلبم آرزو می کنم که خداوند از عمر من کاسته و بر عمر شما بیافزاید.....

به واقع هیچ وقت نمی دانید با دل و زندگی ما و امثال ما چه می کنید....

یک لحظه با دیدن زندگی کردن مساوی با یک عمر بدون دیدن...

از صمیمممم قلبممممم آرزو می کنم جاودان باشید و همواره پرتوان......

بودنتان را سپااااااااس