• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مهیندخت میمندی

سلام.

سهيم ميشم پنجاه بهار ، تابستان ، پاييز وزمستون پشت که پشت سر گذاشتم. اگه به ده سال قبل برميگشتم خيلي كارها رو انجام نميدادم وخيلي ها رو چرا .

كاش ده سال پيش با كلام زنده آشنا شده بودم وامروز ميتونستم بگم اشتباهاتم كمتر بود بازم خوشحالم اگرچه دير ولي تونستم با كلام زنده راه درست زندگي كردن و پيدا كنم وبابت خوشحالي امروزم با صداي بلند واز صميم قلبم فرياد بزنم ممنونم استاد بزرگ زندگيم افسانه جان

خيلي خيلي دوستت دارم