چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ثنا

هیچکس و دوست نداشتم از همه طلبکار بودم از همه ناراحت بودم دلم درد داشت گریه میکردم ناراحت بودم به هر دری میزدم آروم نميشدم هیچکس نميتونست کمکم کنه مستأصل شده بودم خدایا یعنی آرامش کجاست چرا پیداش نميکنم

روزی هزار بار شکایت میکردم قرص آرامبخش میخوردم باشگاه میرفتم تفریح میکردم اما فایده نداشت چقدر احساس بدی داشتم حس خفگی حس یه سنگینی بزرگ روی قلبم

فقط با حس انتقام روز و شبم می گذشت فکر میکردم اگه انتقام بگیرم آروم ميشم از همه ناراحت و عصبانی بودم همش تو خودم بودم حرف نميزدم پره کينه بودم قهر بودم با خودم و باخدا بیشتر

 

اما خدا تنهایم نذاشت رهام نکرد معجزه ی خودشو بهم نشون داد حتی با همه ی ناسپاسی هایی که در حقش کردم

یه معجزه ای اتفاق افتاد معجزه ای ک تمام زندگی و روح و روان منو تکون داد معجزه ای ک زندگیمو زیرو رو کرد معجزه ای که بهم یاد داد که زندگی کنم ودوست داشته باشم

اين زلزله تمام وجود که نه تمام زندگیمو زیرو رو کرد تو تموم کارام نمود پیدا کرد تو همه برنامه هام تو همه ی رفتارام خدایا شکرت

الان که دارم می نویسم چشم هام خيسه اما دیگه خیس ناله و درد و غم نیست اشک خوشحالی اشک دوست داشتن اشک شوق اشک عشق به شماها .

امروز، زندگی میکنم نفس می کشم انرژی دارم و سرشار از عشقم

عشق به همه ی اونايي که در حقم بد کردن دلمو بدرد آوردن باعث رنجشم شدن که شاید بعضی هاش جبران پذیر نباشه و بخشیدم همانطور که خدا منو بخشید و منو دوباره به خودم برگردوند

 

خوشحالم که امروز میبینم این معجزه خدا رو واين تغییرات و تو وجود خودم

ودر پذیرش خودم هستم با تمام اشتباهات رفتارهای غلط فکرهای منفی گذشتم ...

 

از فاطمه ي عزیزم ممنونم که با کلیپ قشنگی که درست کرد اشک منو جاری کرد و تصمیم گرفتم بدون نقاب باشماها سهیم بشم وبگم که معجزات زندگی من شماها هستین

 

افسانه ی شیرین زندگی من که تا ابد برایش عشق میفرستم

صبا و بهناز عزیزم و تمام بچه هایی که در کشتی 388 مشهد زحمت کشیدن و شماها که هستین کنارم و باحضورتون بهم امید زندگي ميدين که هیچ وقت احساس تنهایی نکنم

از،صمیم قلبم دوستتون دارم و براتون عشق میفرستم