چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ژینوس

ناجی زندگی من تو کی هستی؟ از چه جنس ادمهایی هستی؟

یک ماهه که از دوره ٣٩٣مشهد می گذره و من هرورز سر بر سجده اشک ریزان، تو و تیمت را فقط دعا می کنم

با من و امثال من چه می کنی

خدایا با تمام وجودم افسانه و بهناز و تیمشونو خودت حمایت کن

افسانه نازم عاشقتم دوستت دارم