• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

سوآد

به تمامی کسانی که دوره دیدن رو توصیه کردم اینو گفتم

من شاید خیلی کلاس و سمینار رفته باشم ولی تفاوتی که این سمینار با بقیه جاهایی که رفتم داشت این بود که بعداز اتمام دوره همه ما با حضور مربیمون در یک گروه کنار هم بودیم و تمام مطالبی که تدریس شده بود را در قالب تمرین توی زندگیمون پیاده کردیم و هرروز تجربه هامونو توی گروه سهیم میشدیم و در اختیار هم قرار میدادیم و مطالب خیلی بهتر برامون جا می افتاد و این چیزی بود که این سمینار رو برای من از بقیه متمایز میکرد...

این همراهی و پیگیری و صبوری و بردباری بی منت شما برای من واقعا قابل ستایشه...

صمیمانه از تک تکتون که در موسسه زحمت میکشین سپاسگزارم...

عشق و برکت برای شما...