چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

زهره قنبرپور

باز هم كشتي ديگري در ساحل شهرمان لنگر انداخت نام اشناي كشتي بهترين هديه خداوندي بود ،،، كشتي عشق،،

اين كشتي كاپيتان و كمك كاپيتان داشت ،، ولي فرشته اي بي نظير راهنمايش بود ،،، عجبا،، اين فرشته اينجا چه ميكرد ؟؟؟مي دانيد؟؟

او تنها كسي بود كه ميتوانست كشتي را از تاريكي به نور و روشنايي هدايت كند سفر سه روز طول كشيد وقتي به مقصد رسيدند همه مسافران بهت زده به سرزمين جديد خيره شده بودند ،،،

خدايا،،، اينجا كجاست چرا دلمان اين همه ارام و قرار دارد ،، چرا از اضطراب و ترس و نگراني هايمان خبري نيست ، چرا از كسي بيزار نيستيم خدايا چي شده ؟؟ چرا ؟؟؟اين همه تغيير در سه روز؟؟؟ اين فرشته با ما چه كرد؟ ؟

چه دنياي عجيبي را به ما نشان داد ،،، دنياي ديدن،،، نه،،، دنيا را زيباتر و بهتر ديدن خدايا اينجا بهشت است كه من اينگونه حالم خوب است ،، خدايا اين نگاه خوب واين نگرش خوب را كه به ما ارزاني داشتي براي ما محافظت بفرما ،،

سپاس از خداوند،،سپاس از عشق،، سپاس از خداوند عشق،، سپاس   ازاستاد فرزانه ام افسانه عزيز كه به ما ياد داد بهترين باشيم ،، سپاس از بودنت،، سپاس از اينگونه بودن فايده رسانت،،

سپاس از تيم اموزشي كلام زنده كه براي دوستانه تر كردن جهان تلاش مي كنند