• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

زهره قنبرپور

باز هم كشتي ديگري در ساحل شهرمان لنگر انداخت نام اشناي كشتي بهترين هديه خداوندي بود ،،، كشتي عشق،،

اين كشتي كاپيتان و كمك كاپيتان داشت ،، ولي فرشته اي بي نظير راهنمايش بود ،،، عجبا،، اين فرشته اينجا چه ميكرد ؟؟؟مي دانيد؟؟

او تنها كسي بود كه ميتوانست كشتي را از تاريكي به نور و روشنايي هدايت كند سفر سه روز طول كشيد وقتي به مقصد رسيدند همه مسافران بهت زده به سرزمين جديد خيره شده بودند ،،،

خدايا،،، اينجا كجاست چرا دلمان اين همه ارام و قرار دارد ،، چرا از اضطراب و ترس و نگراني هايمان خبري نيست ، چرا از كسي بيزار نيستيم خدايا چي شده ؟؟ چرا ؟؟؟اين همه تغيير در سه روز؟؟؟ اين فرشته با ما چه كرد؟ ؟

چه دنياي عجيبي را به ما نشان داد ،،، دنياي ديدن،،، نه،،، دنيا را زيباتر و بهتر ديدن خدايا اينجا بهشت است كه من اينگونه حالم خوب است ،، خدايا اين نگاه خوب واين نگرش خوب را كه به ما ارزاني داشتي براي ما محافظت بفرما ،،

سپاس از خداوند،،سپاس از عشق،، سپاس از خداوند عشق،، سپاس   ازاستاد فرزانه ام افسانه عزيز كه به ما ياد داد بهترين باشيم ،، سپاس از بودنت،، سپاس از اينگونه بودن فايده رسانت،،

سپاس از تيم اموزشي كلام زنده كه براي دوستانه تر كردن جهان تلاش مي كنند