چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

میترا نعمتی

یک دوست داشتم وقتی خیلی خوشحال بود میگفت اخه چرا اینقدر خوبید و حالا من بقول دوستم   میخوام بگم: آخه افسانه و کوروش چرا اینقدر خوبید چرا کلام زنده اینقدر تاثیر گذار هست چرا تک تک معملها ستودنیند؟

امروز تجربه برفراز زندگی رو‌داشتم یک ساعت آخر بیشترین انرژی رو‌داشتم و‌البته روم‌نشد گریه‌کنم وگرنه بیشترین بغض ک البته تلخ هم نبود تمام وجودم داشت میلرزید با شعف...

نمیدونم چی شد و‌چرا ولی اصلااااا دلم‌نمیخواست امیر منصور کلاسو ترک کنه و‌حاضر بودم ساعتها بشینم و‌بشنوم...

خیلی خوبید خیلی اثرگذارید کارتون خیلی درسته عاشقتونم مرسی که هستید یک دنیا عشق تقدیم به‌وجود تکتکتون

بچه‌ها لطفا همتون برفراز زندگی رو‌تجربه‌کنید