• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

میترا نعمتی

یک دوست داشتم وقتی خیلی خوشحال بود میگفت اخه چرا اینقدر خوبید و حالا من بقول دوستم   میخوام بگم: آخه افسانه و کوروش چرا اینقدر خوبید چرا کلام زنده اینقدر تاثیر گذار هست چرا تک تک معملها ستودنیند؟

امروز تجربه برفراز زندگی رو‌داشتم یک ساعت آخر بیشترین انرژی رو‌داشتم و‌البته روم‌نشد گریه‌کنم وگرنه بیشترین بغض ک البته تلخ هم نبود تمام وجودم داشت میلرزید با شعف...

نمیدونم چی شد و‌چرا ولی اصلااااا دلم‌نمیخواست امیر منصور کلاسو ترک کنه و‌حاضر بودم ساعتها بشینم و‌بشنوم...

خیلی خوبید خیلی اثرگذارید کارتون خیلی درسته عاشقتونم مرسی که هستید یک دنیا عشق تقدیم به‌وجود تکتکتون

بچه‌ها لطفا همتون برفراز زندگی رو‌تجربه‌کنید