چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ارمغان

سلام به اساتد عشق افسانه عزيز

افسانه جون استاد خوبم من با شما به زندگى دوباره برگشتم حالم كاملا خوبه تمام مشكلاتى با هم بازيهام داشتم رو كنار گذاشتم جلوى خشمم رو ميگيرم و با اگاهى كامل به مسايل و مشكلات و خوشى هاى زندگى نگاه ميكنم و از لحظه به لحظه زندگيم لذت ميبرم و در لحظه هستم

به خاطر وجود شما بود كن من به اين اگاهى رسيدم خدا شمارو سر راه من قرار داد تا اگاه شم به داشته هام و هر روز و لحظه به لحظه شكر گذار باشم

از خدا ممنونم كه انقدر منو دوست داشته كه شمارو در مسير زندگى من قرار داد خيلى چيزها ازتون ياد گرفتم و هنوز نياز به يادگيرى دارم،با وجود شما عشق فراگير رو ياد گرفتم دوست داشتن بى قيد و شرط رو ياد گرفتم و همه رو مديون شما استاد عزيزم هستم

عاشقتوووووونم با همه وجود