• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

حميد

سپاس از زحمات بی دریغ شما استاد عزیز ،

از مهربانی و سخاوت و بزرگواری شما به قول مهدی اخوان ثالث گل از خوبی به مه گویند ماند ماه با خورشید تو آن ابری که عطر سایه ات چون سایه ی عطرت تواند هم گل و هم ماه و هم خورشید را پوشید