• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فريد ملک

يه روزي يه نفر بهم گفت اگه افسانه رو از نزديك ببيني عاشق و شيفتش ميشي ، منم خنديدم و گفتم من نه به ديدن نياز دارم نه به افسانه نامي ...

امروز ، هيچ صبحي نيست كه از خواب بلند بشم و نگم خدايا شكرت كه مسير زندگي من و به سمت نور عوض كردي ...

معلم عزيزم

استاد گران سنگم

عاشقانه دوستت دارم و دعا مي كنم هر جاي دنيا كه هستي هميشه آسمان بالا سرت آبي باشه و در پناه عشق باشي ، به اميد ديدار شما در مشهد و آموختن و آموختن و آموختن دوباره ...