چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فريد ملک

يه روزي يه نفر بهم گفت اگه افسانه رو از نزديك ببيني عاشق و شيفتش ميشي ، منم خنديدم و گفتم من نه به ديدن نياز دارم نه به افسانه نامي ...

امروز ، هيچ صبحي نيست كه از خواب بلند بشم و نگم خدايا شكرت كه مسير زندگي من و به سمت نور عوض كردي ...

معلم عزيزم

استاد گران سنگم

عاشقانه دوستت دارم و دعا مي كنم هر جاي دنيا كه هستي هميشه آسمان بالا سرت آبي باشه و در پناه عشق باشي ، به اميد ديدار شما در مشهد و آموختن و آموختن و آموختن دوباره ...