چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

حميدرضا سميعي

 

"کلمات را نمی یابی

آنگاه که باید

قدردان شوی

حضوری سراپا عشق و مهربانی را

کاش بیاموزم

تمامیت و مسئولیت را

از وجود پر برکتت

سِحر کلامت

چه بر جان نقش می بندد

می ایستم سراپا

و سر تعظیم فرود می آورم

بر فرزانگی ات

بر افتادگی ات

ای که جز عاشقانه

بر کلامت نیست جاری

 

استاد عزیز

سپاسگزاریم