• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نیلوفر کاظمی

من با ديدن عاشقانه بودن تک تک شما هر روز دارم بهتر ميشم ، اساتيد و حامي ها و همه ي شما هم سیاره اي هام ديد منو به کلي عوض کردين ، نسبت به همه چيز

من حتی با 2 هفته پيشمم کلي فرق ميکنم ، و الان شرمم مياد از آدمي که قبلا بودم ...

خيلي دوستون دارم

شما اگه نبودين منم نبودم ، من يا خودکشي کرده بودم ، يا فرار

مرسي که هستين