چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

الهام منصوری

تقديم به استادان زندگي افسانه جان وكورش عزيز

وقتی به کلاس قدم می گذاری، بهار با نسیم نفس هایت می شکفد و گل و لبخند و زمزمه، فضا را پر می کند.

با تو آسمان می بارد، چشمه می جوشد، نسیم می وزد و آفتاب سفره‌ی مهربان خویش را می گشاید؛ از خانه تا مدرسه، با هر گام، بهشت نزدیک تر می شود.

نگاهت خانه‌ی مهربانی است و قلبت مهربان تر از آب. دل ها را به طراوت و پاکی و پاکیزگی می خوانی، دستان گرم و صمیمی‌ات، مشق عشق می نویسند، سرانگشتانت افق های روشن فردا را نشان می دهند واشاراتت، آن سوی پرده های خاک و ملکوت پاک خدا را. وسعت شفاف قلب ها، قلمرو توست و کشتزار جان دانش آموزان تفرّجگاه خرمی ات.

به سخن كه مي ايستي پنجره اي از اميد را مي گشايي، در تكرار الفباي زندگي آنقدر اصرار می ورزی كه قامت شب فرو می شکند و آبِ حيات در كوير انديشه ها به فوران در می‌آید.

سپاس از تو، از تو که دستانمان را گرفتي، پرهيزمان داشتي از مشق سياه ناتواني و ناكامي؛ مشقِ ادب را به ما آموختی و با حوصله و مدارا و متانت، از كوچه هاي سرد جهالت عبورمان دادي.