• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

الهام منصوری

تقديم به استادان زندگي افسانه جان وكورش عزيز

وقتی به کلاس قدم می گذاری، بهار با نسیم نفس هایت می شکفد و گل و لبخند و زمزمه، فضا را پر می کند.

با تو آسمان می بارد، چشمه می جوشد، نسیم می وزد و آفتاب سفره‌ی مهربان خویش را می گشاید؛ از خانه تا مدرسه، با هر گام، بهشت نزدیک تر می شود.

نگاهت خانه‌ی مهربانی است و قلبت مهربان تر از آب. دل ها را به طراوت و پاکی و پاکیزگی می خوانی، دستان گرم و صمیمی‌ات، مشق عشق می نویسند، سرانگشتانت افق های روشن فردا را نشان می دهند واشاراتت، آن سوی پرده های خاک و ملکوت پاک خدا را. وسعت شفاف قلب ها، قلمرو توست و کشتزار جان دانش آموزان تفرّجگاه خرمی ات.

به سخن كه مي ايستي پنجره اي از اميد را مي گشايي، در تكرار الفباي زندگي آنقدر اصرار می ورزی كه قامت شب فرو می شکند و آبِ حيات در كوير انديشه ها به فوران در می‌آید.

سپاس از تو، از تو که دستانمان را گرفتي، پرهيزمان داشتي از مشق سياه ناتواني و ناكامي؛ مشقِ ادب را به ما آموختی و با حوصله و مدارا و متانت، از كوچه هاي سرد جهالت عبورمان دادي.