• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

شرکت کننده دوره دیدن

افسانه عزیزم منم میخام با شماها سهیم شم

من قبل از دوره بخاطر مشکلات زیادی که در زندگیم داشتم وآسیب دیده بودم نا آگاه داشتم اول به خودم وبعد به اطرافیانم که شامل همسرم وفرزندانم میشد آسیب میرسوندم همیشه ودرهمه حال عصبی وپریشان بودم هیچی وهیچ کس بهم اون آرامشی رو که لازم داشتم نمیداد.

به جایی رسیدم که حدود5 سال زیر نظر دکتر اعصاب بودم ودارو میگرفتم وبه حمله عصبی پانیک مبتلا شدم یک روز مثل همه روزای دیگه پسرم گفت مامان اسمتو نوشتم کلاس دیدن حتی برای مشاوره قبل از کلاسم نیومده بودم چون بی اطلاع از همه چیز بودم یعنی به اجبار اومدم تا نیم روز اول از کلاس چیزی نمیگرفتم بعد بخودم اومدم که حالا که اومدی استفاده کن شاید این همون معجزه ای میخاستی باشی بعد از روز دوم گیچ وحال سرخوشی داشتم روز سوم اون حض لازم رو بردم وبعد از کلاس اول در پذیرش رفتم ومعنا رو از تمام چیزهای زندگیم بیرون بردم وشروع کردم به مکث طلایی تمرین وتمرین وبعد عاشق شدم اول عاشق خودم وبعد اطرافیانم والان به لطف خدا واستادافسانه عزیز وصبا جان وآزیتای مهربون به آرامشی رسیدم که این دوره دیدن شیراز حامی شدم وتجربه دیگه ای رو لمس کردم وچشیدم

برای همتون آرامش وعشق رو خواهانم