• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

شرکت کننده دوره

سلام افسانه عزيز ، زيباي مهربون !

ممنون از اينكه هستي ،، من همون كسي هستم كه مادرم مدام از دردهاش ميناليد و شكايت از همه دنيا داشت !! من اول با شك به پاسخ شما فكر كردم اما وقتي شروع به عمل كردم با معجزه اي باور نكردني روبرو شدم !!

هر بار ميرم پيش مادرم بغلش ميكنم و ميبوسمش. و براش خريد ميكنم و بيرون ميبرم الان با كمال تعجب دردهاش كمتر شده و خيلي سرحال شده ديكه از شكايت هاش خبري نيست !!

الان كه دارم باهاتون سهيم ميشم اشكهام سرازير شده !! واقعا ازت ممنونم !! از خدا براتون عشق و بركت ميخوام ،، از ته دلم سپاسگزارم ،،، ما هردو به زندگي برگشتيم و اميد بيشتري به اينده داريم و پر از عشق و زندگي شديم !! بازم ممنون ممنون ممنونم