چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نسرین طالبیان

 

زنده باد معلم.......

تک تک وجودهای، سفرهای سرزمین بزرگ دیدن ، به من آموختند و نوعی آموزگارم بودند......

 

''فضای سفرم'' ، غرق انرژی بود ،

ومن غرق حیرانی،

و این فضا ،خود، مرا درس بود ، .....

 

و ''سپیدپوشان سفرم'' ،

''معلمین بی کلام'' من بودند و بسیار چیزها آموختندم.......

 

و یاران مهربان و بیدریغ افسانه ام،

''''''بهناز، وجودی باتمامیت حضور، و گوشی سپرده به دردها، و مشاوری کاردان و دلسوز و آگاه و تاثیرگذار

صبا ، وجودی مهربان ، خوش بیان و ماهر در تصویرسازی ذهنی و انتقال و ملموس سازی مطالب

و امیر منصور گرام، دوستی صبور، همراه، دانا، مجرب، صمیمی و مدبر '''''''

که درسها و تجاربی فراموش ناشدنی ، بر کوله بار زندگیم افزودند.........

 

وطنین صدای آسمانی ، استادکوروش، که با نجواهای عشق آموزش، هدایتگر راهم بوده......

 

و تمامی عوامل و دست اندرکاران پشت صحنه ، با زحمتی بسیار ، و بی خستگی، و باعشق و درکمال آرامش وپرمهر، با هموارسازی ناملایمات این مسیر،

خود کلاسی درس برایم بودند......

 

و تمامی شما، ساکنین این سرزمینم، که بودنتان و ماندنتان و گفتمانهایتان، همه وهمه برایم درسهاست.......

 

و...... و.......... و............

 

پس سرزمین ''دیدن''من، پر است از معلم.....

واین یعنی، اینجایی که من افتخار حضور در آن را دارم، خود، کلاسیست که خشت به خشت و ذره به ذره اش، مهد فرهنگ و فرهنگیست..........

 

و من، تمامی معلمین این سرزمین را سپاسگزارم..............

 

و اما، تمامی این مسیر زیبا ،

با قدرت هدایت و حمایت انسانی ، و پایه گذاری و وضع قوانین و

ریاست پرقدرت یک بانوی فرهیختهء ایرانی ، میسر گشته و او را افسانهء هدایتگر زندگیها ساخته........

 

و من با داشتنش،به زن بودنم ،   مفتخرم...

بانویی به معنای واقعی کلمه ''معلم''تجربه های زندگی و محبوب دل ها......

معلمی توانا، که یک شبه دفتر تجربه هایم را پربار کرد.........

 

در این روز ، با تعظیم، دستان توانا و سازندهء او و قدمهای هدایتگرش ، بوسه باران باد......

 

دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودوپنج

..........شاگرد-نسرین طالبیان............

مسافر کشتی دیدن 366

از مشهد