چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

شرکت کننده

ممنونم افسانه جان

مادرم يك شب تا صبح دعاتون مي كرد!

وقتي اون قرصاي ضد افسردگي رو مي خوردم

دقيقا مثل يك مرده بودم ساعتي از روزم رو و تمام شبم رو

وقتي مادرم حالم رو مي ديد خيلي براش سخت بود...

اما الان حالم خيلي خوبه

خيلي بهتر از هميشه

تا هميشه عاشقتونم