• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

کتایون واحدی

"تقدیم به استاد  افسانه سلیمی"

هدیه اش را که باز می کند،

آسمان ابری دلش، رنگین کمانی می شود.

خورشید امید می تابد بر دلش

و گلهای شادی می شکفند ، در احساسش.

مغرور می شود لحظه ای.

از عشق لبریز می شود

و خنده های تو را می شنود، با گوش جانش

با احساسش

با روحش

و با خود می گوید :"خوشحالم"

{KomentoDisable}