چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

کتایون واحدی

"تقدیم به استاد  افسانه سلیمی"

هدیه اش را که باز می کند،

آسمان ابری دلش، رنگین کمانی می شود.

خورشید امید می تابد بر دلش

و گلهای شادی می شکفند ، در احساسش.

مغرور می شود لحظه ای.

از عشق لبریز می شود

و خنده های تو را می شنود، با گوش جانش

با احساسش

با روحش

و با خود می گوید :"خوشحالم"

{KomentoDisable}