چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

اکرم از مشهد

گاهی آونقدر از بودنتان سرشار از حس سپاس میشم که نمی دونم چه طوری اون رو منتقلش کنم که شایسته ی وجودتون باشه.

 به هر زاویه از زندگی خودم و حتی دیگران که نگاه می کنم می بینم آموزه های شما چقد جالب اون جاها بکار میاد اونم چه بکار اومدنی؛ سرشار از خیر و برکت و دوستی.

وقتی به آسمون و زمین و گل و ابر و بارون .... نگاه می کنم بعد از خداوند مهربون شما به یادم میان. چون خداوند چشم به من داد و شما باعث شدید با چشم هایم ببینم.

گاهی در تصورم از دور دست های دور شما و کوروش عزیز رو می بینم همراه با کل مردم کره ی زمین و آرزو می کنم کاش همه یه دیداری با شما داشته باشند. همیشه برای همه و خودم دعا می کنم که قدر بودنتان را بدانیم و بیشترین بهره رااز این فیض بسیار بزرگ که خداوند نصیبمان کرده ببریم.

گاهی فکر می کنم آیا خودتون هم می دونید که چققققققققدر دنیا رو زیباتر و بهتر می کنید برای دیگران. شاید بدونید ولی نه اونقدری که ما احساس می کنیم.

تمام دعاهای پر از خیر و برکت دنیا تقدیم وجود نازنین تان باد.

 {KomentoDisable}