• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

اکرم از مشهد

گاهی آونقدر از بودنتان سرشار از حس سپاس میشم که نمی دونم چه طوری اون رو منتقلش کنم که شایسته ی وجودتون باشه.

 به هر زاویه از زندگی خودم و حتی دیگران که نگاه می کنم می بینم آموزه های شما چقد جالب اون جاها بکار میاد اونم چه بکار اومدنی؛ سرشار از خیر و برکت و دوستی.

وقتی به آسمون و زمین و گل و ابر و بارون .... نگاه می کنم بعد از خداوند مهربون شما به یادم میان. چون خداوند چشم به من داد و شما باعث شدید با چشم هایم ببینم.

گاهی در تصورم از دور دست های دور شما و کوروش عزیز رو می بینم همراه با کل مردم کره ی زمین و آرزو می کنم کاش همه یه دیداری با شما داشته باشند. همیشه برای همه و خودم دعا می کنم که قدر بودنتان را بدانیم و بیشترین بهره رااز این فیض بسیار بزرگ که خداوند نصیبمان کرده ببریم.

گاهی فکر می کنم آیا خودتون هم می دونید که چققققققققدر دنیا رو زیباتر و بهتر می کنید برای دیگران. شاید بدونید ولی نه اونقدری که ما احساس می کنیم.

تمام دعاهای پر از خیر و برکت دنیا تقدیم وجود نازنین تان باد.

 {KomentoDisable}