• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
چهار روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آنچه درباره ما می گویند ...

مريم - دانستن

دلم ميخواد داد بزنم و بگم تو منو بعد از بيست و سه سال جنگ يك نفس باخودم ، از شر خودم و تمام رنجهايى كه تو تمام اين سالها ميتونست نباشه نجات داد

زندگى من و همسر و دخترم رو هم نجات داد ..

رهايى من از دردهايى كه بيست و سه سال نگذاشته بود حتى با قرص خواب بخوابم جز معجزه نيست . خدايا مرسى 

{KomentoDisable}