• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فرخنده

من تا ديروز با سه مورد زندگی که يا از هم پاشيده يا داره اين اتفاق ميفته برخورد کردم که هزاران بار شکر ميکنم که اینجا اومدم و اين اتفاق برام نيفتاده.بايد بگم از اينکه خدا این فرصت رو بهم داده ازش به اندازه يک دنيا ممنونم واز اينکه به جاى غر زدن منو به خودم نشون دادىن  متشکرم خيلى خيلى خيلى ممنون

{KomentoDisable}