چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فرخنده

من تا ديروز با سه مورد زندگی که يا از هم پاشيده يا داره اين اتفاق ميفته برخورد کردم که هزاران بار شکر ميکنم که اینجا اومدم و اين اتفاق برام نيفتاده.بايد بگم از اينکه خدا این فرصت رو بهم داده ازش به اندازه يک دنيا ممنونم واز اينکه به جاى غر زدن منو به خودم نشون دادىن  متشکرم خيلى خيلى خيلى ممنون

{KomentoDisable}