چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

رضوانه رستگار

درود بر راهنماي سفر عشق،هم او كه در نيمه هاي شب به نيايش مي نشيند تا سپيدي صبح را مژده دهد   

 هم او كه متولد مي كند دلهاي فراموش شده را                 

 هم او كه صيقل مي دهد جان هاي كدر شده را

و هم او كه عشق مي آفريند و عشق و دگر هيچ...

 

{KomentoDisable}