چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

اعظم

دوره ديدن سه اثربرروي من داشت يکي اينکه صبرم زياد شددومش اينکه بيشتر به سمت بخشش ديگران رفتم و سوميش اينکه بيشتر درپذيرش لحظه حال بودم.و اين مسئله اينقدر درمن قوي شده که بيشتر نگرانيهاي من از بين رفته واحساس آرامش نابي دارم.