چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

یلدا

یلدا سیدی

 من از ديشب كه تمرين دادين روش فكر كردم صبح تصميم گرفتم سهيم شدن بچه ها رو بخونم بعد سهيم بشم و بعدشم درگيري كاري و فراموش شدن تمرين دقيقا شبيه بازي زندگيم هميشه فرصتهاي بزرگ زندگيمو به راحتي ازش ميگذرم وفراموش ميكنم و زماني به خودم ميام كه دير شده وهمش در حال بها دادن اين موضوع هستم

دوره ديدن :از قضاوت كردن ديگران كم كردم،اري به وجود انسانها شدم تفاوت اعتماد و اطمينان رو متوجه شدم سعي ميكنم نقشي بازي كنم ولي هنوز بعضي وقتها شخصي ميشه

نسبت به هر مسئله سعي ميكنم فكر كنم بعد عكس العمل داشته باشم تا حدودي موفق شدم  تو اين دوره ودانستن خود وجوديم و خدايي رو كه خيلي وقته گمش كرده بودم پيدا كردم سپاس از همه اساتيد عاشق و خردمند كه تاثير گذار بودن واين بذر رو در وجودم كاشتن