• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سعیده آقاجان پور

من هنوز در تشخیص و تفکیک زمین‌های بازی به مهارت نرسیدم

چون تا زمین بازی رو تشخیص ندم

نمیتونم بفهمم که نقش من اونجا چی هست

و چه قواعد و قرارهایی باید حاکم باشه

غیر از زمین بازی حضور، که ماشالا هیچوقت حضور ندارم

سرکارم حضور ندارم

در مکالمه با افراد خیلی سعی کردم مچ خودمو بگیرم

و برای شنیدنشون و بودنشون حضور داشته باشم

و خیلی هم پیشرفت داشتم

 

سمانه نریمانی

دوره دیدن بزرگترین کمکی که به من کرد

تو زمینه دلمشغولی و اهمیت بود.

تو زمین بازی کارم بود.

و کمک کرد خیلی بهتر ببینم.

خیلی از مسائل و اتفاقات رو بگم کتابی در هوا چرخید .