چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مینو حسینی

من اولین باره میخوام سهیم بشم و خیلی برام سخته

علت اصلی حضور من در دوره دیدن پیدا کردن آرامش گم شده و پیدا کردن راه حلی درست برای رفتار با پسرم بود..

که الهی شکر تا حدودی به این دو هدفم رسیدم...