چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

سروناز

 من هميشه دنبال دل مشغولي بودم ،هميشه ميگفتم كه مگه نميگن زندگي امروز پس سر خوشي رو انتخاب ميكردم .

ولي الان امروز انتخاب ميكنم ولي با فكر قويتر، و كوچكترين چيزي كه بخواد ناراحتم كنه زود اگاهيمو ميبرم بالا ، و قسمته جالبش اينه كه وقتي اگاهيمو ميبرم بالا همون چيزي رو كه ميخوام اتفاق ميافته.

يعني از بالا كه تجسم ميكنم و يه خورده از اتفاقي كه افتاده با اون چيزي كه دلم ميخاد اتفاق بيفته رو ميكس ميكنم و دقيقاً همون ميشه ، و سعي ميكنم از تكنيك حيراني هم استفاده كنم كه بتونم لذت ببرم از زندگي البته لازم به ذكره كه من وقتي ديدن رو دوباره همسفر شدم خيلي بيشتر تو وجودم نشست در واقع بهتر برام جا افتاد.