• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سروناز

 من هميشه دنبال دل مشغولي بودم ،هميشه ميگفتم كه مگه نميگن زندگي امروز پس سر خوشي رو انتخاب ميكردم .

ولي الان امروز انتخاب ميكنم ولي با فكر قويتر، و كوچكترين چيزي كه بخواد ناراحتم كنه زود اگاهيمو ميبرم بالا ، و قسمته جالبش اينه كه وقتي اگاهيمو ميبرم بالا همون چيزي رو كه ميخوام اتفاق ميافته.

يعني از بالا كه تجسم ميكنم و يه خورده از اتفاقي كه افتاده با اون چيزي كه دلم ميخاد اتفاق بيفته رو ميكس ميكنم و دقيقاً همون ميشه ، و سعي ميكنم از تكنيك حيراني هم استفاده كنم كه بتونم لذت ببرم از زندگي البته لازم به ذكره كه من وقتي ديدن رو دوباره همسفر شدم خيلي بيشتر تو وجودم نشست در واقع بهتر برام جا افتاد.