چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مصطفی سراجیان

من فرصت های طلایی بزرگی رو در زندگی از دست دادم استاد عزیزم

دیر رسیدنهای زیاد

انتخابهای غلط و از روی احساس و عجله و

 دوره ی دیدن و آموزشهای خوب شما به من آموخت که به اونها بیشتر و بهتر نگاه کنم و خیلی از این فرصت سوزی هارو در ذهنم مرور کنم، دلایلش رو بفهمم و برای جبرانش از نو شروع کنم من زمانی به لحاظ مالی و اقتصادی موقعیت های خوبی رو برای رشد کردن داشتم که متاسفانه چون درک درستی از قوانین بازی زندگی نداشتم نتونستم از این فرصتهای به دست آمده استفاده کنم تا امروز بهتری رو داشته باشم!

اونچه که میسر نشد همیشه باعث اندوه من بود!  و امروز اونچه که میسر نشده بزرگترین دلیل جنبش و تلاش امروز منه تا بلکه بتونم امروز و فردای خودم رو بهتر از گذشته ترمیم و بهتر و بهتر کنم